Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor IUCOSOFT S.R.L. Pentru noi, este important să asigurăm protecția datelor cu caracter personal pe care le furnizați. În aceeași măsură, Confidențialitatea datelor cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi.

1. GENERALITĂȚI

Site-ul www.cursuri.iucosoft.com (în continuare «cursuri.iucosoft.com»), dedicat serviciilor de procurare a serviciilor și produselor în mediul online, aparține companiei IUCOSOFT SRL, cu adresa juridică în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 22/1A. Prin utilizarea site-ului cursuri.iucosoft.com acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi accesată la adresa web.

IUCOSOFT SRL este conștient de importanța protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de față stipulează modul în care utilizăm aceste date. De asemenea, recomandările Dumneavoastră sunt binevenite — vă rugăm (și vă mulțumim anticipat) să utilizați cu încredere adresa support@iucosoft.com pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamații.

2. PRELUAREA DATELOR

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor/serviciilor oferite prin intermediul site-ului va fi necesar să ne furnizați unele informații personale. 

Datele sunt preluate doar în cazul în care acceptați voluntar și în cunoștință de cauză transmiterea acestora către IUCOSOFT SRL. Paginile din site-ul cursuri.iucosoft.com unde este nevoie să introduceți astfel de informații conțin câte o referință către pagina de față, pentru a putea analiza acordul de confidențialitate înainte de a completa datele. 

3. UTILIZAREA DATELOR

Informațiile confidențiale preluate de pe cursuri.iucosoft.com sunt utilizate de IUCOSOFT SRL exclusiv în sensul oferirii serviciilor și pentru a lua legătura cu dumneavoastră în caz de necesitate. Datele dumneavoastră de contact pot fi utilizate de IUCOSOFT SRL de asemenea pentru a vă prezenta noi oportunități, oferte sau informații. 

4. DEZVĂLUIREA DATELOR COLECTATE

IUCOSOFT SRL nu va divulga unei terțe persoane date cu caracter personal, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, când transmiterea acestor date este absolut necesară. 

Dumneavoastră sunteți responsabil de păstrarea confidențialității informațiilor personale, inclusiv de utilizare cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea dumneavoastră

Angajații IUCOSOFT SRL sunt obligați să respecte cu strictețe confidențialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră. 

Ne obligăm să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră personale rămân intacte. 

5. COOKIES

Fișierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informații. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv cursuri.iucosoft.com (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilități ale serviciilor.

6. ACCESUL LA DATE

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informații incorecte despre Dumneavoastră — vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactați pentru a efectua modificările necesare.

În plus — angajaţii noştri sunt obligați să respecte cu strictețe confidențialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi IUCOSOFT SRL. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.cursuri.iucosoft.com, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi IUCOSOFT SRL.

 

Actualizat la data de 26.04.2022: IUCOSOFT SRL - cursuri.iucosoft.com