Termeni și Condiții

Termeni și Condiții
CONDIŢIILE COMERCIALE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

Acord cu utilizatorul final privitor la vânzarea produselor și prestarea serviciilor.


Site-ul cursuri.iucosoft.com, denumit în continuare „cursuri.iucosoft.com” este deținut și administrat de societatea IUCOSOFT SRL, având următoarele date de identificare: IDNO 1011600032077 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu adresa juridică în mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22/1A, Republica Moldova. Tel: 069068451; E-mail: support@iucosoft.com;

Navigarea pe site-ul cursuri.iucosoft.com, urmată de efectuare comenzii, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client. 


1. DEFINIȚII

Client - orice persoană fizica sau juridică care efectuează o comandă.

Utilizator - orice persoană care vizitează site-ul cursuri.iucosoft.com.

Vânzător – societatea IUCOSOFT SRL, având următoarele date de identificare: IDNO 1011600032077 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu adresa juridică în mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 22/1A, Republica Moldova.

Produse si Servicii - orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. 

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător si Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achizitiona anumite Produse si Servicii si să facă plata acestora.

Contract - o Comandă  confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii. 

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Conținutul site-ului cursuri.iucosoft.com și a altor platforme puse la dispoziția dvs de IUCOSOFT SRL: imagini, texte, elemente de grafică web, planuri de studii, materiale de studii, podcast-uri, teste de cunoștințe și alte informații despre serviciile și produsele furnizate sunt integral proprietatea IUCOSOFT SRL și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

2.2. Folosirea fără acordul IUCOSOFT SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

2.3. Utilizatorul este de acord să nu dezvăluie informații confidențiale și alte date furnizate de IUCOSOFT în timpul executării Acordului (cu excepția informațiilor disponibile publicului) către terți, fără acordul prealabil scris al IUCOSOFT SRL.

3. LIMITA ACCESULUI LA SITE

3.1. Utilizatorii site-ului cursuri.iucosoft.com pot face comentarii, pot transmite mesaje, întrebări, testimoniale sau alte informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicării nu este ilegal, obscen, amenințător, nu tulbură, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu reprezintă nici o formă de spam și nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu IUCOSOFT SRL. 

3.2. În cazul trimiterii unor informații care implică texte, recenzii, imagini se consideră că Utilizatorul garantează originalitatea lor și acordă IUCOSOFT SRL dreptul nelimitat, gratuit, irevocabil și netransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, distribui prin orice mijloace. 

3.3. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl transmite prin orice mijloace. 

4. DATE UTILIZATOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. Utilizatorul furnizează IUCOSOFT SRL toate datele solicitate de site sau IUCOSOFT SRL care sunt necesare pentru furnizarea serviciilor sau livrarea produselor.

4.2. IUCOSOFT SRL prelucrează datele utilizatorului în conformitate cu Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care poate fi accesat pe site-ul cursuri.iucosoft.com: https://cursuri.iucosoft.com/privacy_policy și care se include în prezentul acord.

4.3. IUCOSOFT SRL se angajează să nu dezvăluie informații confidențiale furnizate de Utilizator către terți fără acordul prealabil al Utilizatorului. 

4.4. IUCOSOFT SRL are dreptul să utilizeze e-mailul, numărul de telefon și alte date furnizate de Utilizator la înregistrarea pe site sau la efectuarea unei comenzi, pentru a trimite informații și materiale publicitare către Utilizator.

4.5. La accesarea butoanelor „Înregistrează-te”, „Comandă”, „Trimite mesaj”, „Plasează testimonial” Utilizatorul este de acord cu  prevederile din „Termenii și Condiții” și „Politica de confidențialitate” a companiei IUCOSOFT SRL.  Utilizatorul este de asemenea de acord să primească apeluri telefonice, email-uri și mesaje SMS de la IUCOSOFT SRL pentru actualizarea comenzii efectuate și/sau în scopuri de marketing.  


5. ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

Pentru crearea unui cont pe site-ul cursuri.iucosoft.com, Utilizatorul se obligă să utilizeze o adresă de e-mail validă, care îi aparține. IUCOSOFT SRL poate refuza cererea de înregistrare sau poate bloca/șterge contul în cazul în care constată că au fost utilizate informații neconforme cu realitatea sau serviciile platformei cursuri.iucosoft.com sunt utilizate în mod neconform cu uzanțele normale.


6. PRODUSE ȘI SERVICII

6.1. Platforma cursuri.iucosoft.com oferă cursuri, în domeniul pregătirii și perfecționării cadrelor în IT. 

6.2. Cursurile comercializate pe platforma cursuri.iucosoft.com pot avea una din cele 2 tipuri de organizare:

6.2.1. Cursuri Online Live

6.2.1.1. Sunt cursuri de grup, efectuate cu utilizarea uneia din platformele online: ZOOM, Skype, Google Meet etc. 

6.2.1.2. Cursurile online live sunt organizate conform unui program stabilit prealabil și indicat în descrierea cursului, împreună cu data de începere și data de finalizare preconizată. 

6.2.1.3. Accesul la materialele de curs se oferă după confirmarea efectuării plății, din momentul începerii cursului, până la finalizarea cursului.

6.2.1.4. Orele de grup online efectuate sunt opționale.

6.2.1.5. Orele de grup online se înregistrează și se plasează pe platforma online, de unde Utilizatorii din grupa dată pot vizualiza lecțiile înregistrate cu scop de reluare sau recuperare a lecțiilor.

6.2.2. Cursuri cu studiere individuală Online 

6.2.2.1. Cursuri care sunt procurate pentru studierea individuală Online, în ritmul propriu, în baza materialelor de studiu care poate fi în următoarele forme: textual, prezentare, imagini, podcast-uri, teste de cunoștințe, proiecte utilizate drept exemplu etc.

6.2.2.2. Accesul la materiale se oferă din momentul primirii confirmării plății (plata online) sau în termen de 3 zile lucrătoare (plata la bancă) pe un termen de 6 luni calendaristice.

6.3. Platforma cursuri.iucosoft.com de asemenea poate comercializa produse, cum ar fi cărți, broșuri sau alte materiale destinate pregătirii și perfecționării cadrelor în IT.


7. PREȚURI

7.1. Serviciile oferite de cursuri.iucosoft.com sunt plătite pe baza unei plăți anticipate, de 100% din prețul stabilit, prin abonament. Prețurile și metodele de plată sunt publicate pe site-ul cursuri.iucosoft.com. 

7.2. Fiecare curs procurat oferă utilizatorului dreptul de a studia în limita specificată în descrierea cursului. 

7.3. Utilizatorul plătește pentru servicii în avans 100%. Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea plăților efectuate.

7.4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru plata serviciilor terților (cum ar fi servicii de internet, comunicații etc), necesare pentru a primi serviciile IUCOSOFT SRL.

7.5. IUCOSOFT nu prelucrează datele personale ale plătitorilor furnizate în legătură cu procesarea plăților de către Centrul de procesare. IUCOSOFT SRL nu stochează detaliile cardului bancar în resursele sale, inclusiv servere, cloud etc.

7.6. IUCOSOFT SRL are dreptul să solicite plata prețului integral pentru serviciile care nu au fost recepționate de beneficiar din cauza întârzierii sau absenței de la ore a Utilizatorului și IUCOSOFT SRL nu este obligat să presteze servicii repetat sau suplimentar pentru această sumă din preț.

7.7. Utilizatorul se consideră în întârziere de plată pentru servicii „Cursuri” în caz de neachitare integrală a prețului, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii cursului, în acest caz, IUCOSOFT SRL nu garantează loc în grupa în care s-a înscris Utilizatorul și este în drept să amâne executarea obligației de prestare a serviciului până va fi formată o altă grupă ce corespunde nivelului Utilizatorului, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice sau poate solicita returnarea banilor neutilizați. 


8. MODALITĂȚI DE PLATĂ

8.1. Pentru serviciile și produsele de pe cursuri.iucosoft.com clientul poate face plată prin următoarele metode:

8.1.1. Plata online cu cardul bancar - plata este percepută prin intermediul “Paynet Services” S.R.L. intermediar de plăți pentru cursuri.iucosoft.com. Plata efectuată prin această metodă este prelucrată automat într-un timp scurt, asigurat de intermediarul de plăți. 

8.1.2. Plata la bancă în baza contului de plată - plata este percepută la ghișeul băncii, în orice filială Moldindconbank sau prin intermediul aplicațiilor bancare de tip Web Banking. Pentru prelucrarea plăților efectuate prin această metodă IUCOSOFT SRL își rezervă un termen de 3 zile lucrătoare. 


9. PLĂȚI ȘI RETUR

9.1. Plata efectuată pentru „Cursuri Online Live” nu poate fi restituită, așa cum în momentul perceperii plății IUCOSOFT SRL oferă accesul integral la materialele de studii pentru curs.

9.2. Plata efectuată pentru „Cursuri cu studiere individuală Online” nu poate fi restituită așa cum în momentul perceperii plății IUCOSOFT SRL oferă accesul integral la materialele de studii pentru curs.

9.3. Plata pentru produse comercializate, cum ar fi cărți sau broșuri poate fi restituită, doar în cazul în care clientul returnează produsul,  iar acesta este în starea în care a fost livrat: sigilat și fără urme de utilizare, deteriorare. În cazul returnării unui produs, clientul suportă cheltuielile de retur. Procedura de returnare se face în baza unei cereri transmise la adresa de email support@iucosoft.com. IUCOSOFT SRL își rezervă dreptul de a refuza returnarea în cazul în care produsul nu întrunește condițiile enunțate în acest punct. 

10. COMUNICARE

10.1. Dacă IUCOSOFT SRL modifică, suspendă, amână programul orelor, pentru serviciile de tip „cursuri cu prezență fizică sau online”, Utilizatorul va fi notificat prin e-mail, la adresa de e-mail indicată la înregistrare.

10.2. Informații cu privire la comenzile efectuate vor fi transmise de asemenea la adresa de e-mail a utilizatorului indicată la înregistrare.


11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Răspunderea IUCOSOFT SRL pentru anularea orelor se limitează la returnarea sumei plătite sau la transferarea orelor pentru altă dată.

11.2. Răspunderea IUCOSOFT SRL pentru furnizarea de servicii în alte cazuri este limitată la costul curent selectat și achitat de Utilizator.

11.3. Nici una dintre părțile acordului nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de art. 606 al Codului Civil al RM și confirmată prin certificatul respectiv de Camera de Comerț și Industrie a RM.

11.4. IUCOSOFT SRL are dreptul de a refuza furnizarea de servicii dacă are motive rezonabile să creadă că Utilizatorul s-a comportat necorespunzător în timpul lecției. 


12. CAMPANII PROMOȚIONALE

12.1. CODURI PROMOȚIONALE

12.1.1. Codurile promoționale oferite de cursuri.iucosoft.com prin orice promoții sunt exclusiv valabile pentru secțiunea menționată în informația cu privire la promoție. 

12.1.2. Unele produse pot fi încadrate în categorie „Excepții”, produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. 

12.1.3. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării comenzii. Acestea nu pot fi utilizate pentru a reduce valoarea comenzii, după ce comanda este plasată.

12.1.4. Într-o comandă se poate utiliza un singur cod promoțional. 

12.2 ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

In cazul unei campanii promoționale organizate de cursuri.iucosoft.com, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia.


13. DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlaltor clauze. 


„IUCOSOFT” S.R.L. 

IDNO: 1011600032077 

Adresa juridică: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu, 22/1A 

Tel. (+373) 69068451 

E-mail: support@iucosoft.com

IBAN: MD93ML000000022513094053 

Denumirea băncii: BC"Moldindconbank"SA, suc. Centru, Chișinău 

Codul băncii: MOLDMD2X

Actualizat la data de 26.04.2022: IUCOSOFT SRL - cursuri.iucosoft.com


14. Codexul (codul de conduită) la Tabăra de vară IT IUCOSOFT

Intenția de participare a elevului este benevolă, de a acumula mai multe informații din domeniul Tehnologiilor Informaționale (IT), de a cunoaște Ambasadori IT IUCOSOFT care să le servească drept exemplu și de a învăța lucruri practice noi din IT.   

Elevul participant se obligă să respecte regulile generale de conduită în cadrul taberei, enunțate în punctele ce urmează:

  1. Se străduie să respecte orarul și programul taberei
  2. În cadrul orelor tabără online, va utiliza Chatul comun doar în scopul de a adresa întrebări la tema prezentării și altor teme legate de tabăra de vară, cursurile IT IUCOSOFT
  3. În cadrul orelor practice va utiliza microfonul și camera video, doar pentru a adresa întrebări la organizatori, sau pentru a răspunde la întrebări adresate de organizatori elevilor
  4. În cadrul orelor practice va demonstra ecranul (share desktop) doar pentru a fi ajutat să rezolve erorile apărute la scrierea codului, cu permisiunea organizatorilor
  5. Pe durata taberei, microfonul se ține deconectat și se conectează doar cu acordul organizatorilor
  6. Materialele de studii reprezintă dreptul de autor IUCOSOFT, iar elevul le va utiliza doar în scopuri de studiere personală

În cazul manifestării, de elevul participant, a unui comportament nepotrivit, utilizării unui limbaj licențios sau alte activități de orice gen ce pot duce la perturbarea desfășurării normale a evenimentului, sau a denigrării imaginii participanților, evenimentului sau a organizatorilor, elevul în cauză va fi deconectat din sesiunea curentă și nu va fi admis pentru participarea de mai departe la tabără, inclusiv la viitoarele cursuri IUCOSOFT!